Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2014

New Gift


Στο σημερινό πλαίσιο της βιολογικής και οικολογικής καταστροφής που προκαλείται από τη χημική - βιομηχανική γεωργία και τη γενετική μηχανική, η ταινία εξερευνά τον πυρήνα της φιλοσοφίας του κινήματος "Navdanya" με πρωτοπόρο, την Vandana Shiva, που πιστεύει ότι οι σπόροι είναι δώρο της ζωής και της πολιτισμικής μας κληρονομιάς. Η διάσωση των σπόρων οδηγεί στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, τη γνώση, τον πολιτισμό και την αειφορία.
Μετάφραση και υποτιτλισμός: http://www.synkalliergoume.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου